11 Pronađeni proizvodi

Nema odabranih proizvoda.

Obrišite filtre i pokušajte ponovno.

P8834

Zuban |

FAO 230

Pogodan je za naknadnu ili postrnu sjetvu kao i sjetvu u brdskim područjima radi kraće vegetacije

P9241

FAO 320 |

Zuban

Hibrid za sve tipove tla. Zbog kraće vegetacije može se sijati u kasnijim rokovima sjetve

P9398

FAO 330 |

Zuban

Zamjena za dobro poznati P9241

P9415

Zuban |

FAO 350

Preporuča se za sušna područja. Zbog ranijeg dozrijevanja i niske vlage u berbi, odličan je za parcele gdje se planira sjetva ozimih kultura

P9610

FAO 360 |

Tvrdi zuban

Zamjena za dobro poznati P9415

P9757

Zuban |

FAO 380

Hibrid je namijenjen za intenzivnu prozivodnju zrna. Odličan porast omogućava sjetvu i u prvim rokovima

P9889

FAO 360 |

Zuban

Zbog ranijeg dozrijevanja i brzog otpuštanja vlage, pogodan je za površine gdje se planira sjetva ozimih kultura

P9911

FAO 450 |

Tvrdi zuban

Zbog iznadprosječne kvalitete zrna i visokih prinosa, preporučuje se za ishranu peradi i svinja

P9960

FAO 420 |

Zuban

Preporuča se za dobra tla kako bi se maksimalno iskoristio genetski potencijal prinosa

P9978

FAO 400 |

Zuban

Zbog izuzetno visokog potencijala rodnosti preporučuje se za visoko intenzivnu proizvodnju

Učitajte više proizvoda