IMG_corn_desktop

P8816

Kukuruz | FAO 280 | Zuban

• P8816 hibrid kratke vegetacije namijenjen je za farmere koji trebaju kukuruz u prvim rokovima ili za one koji planiraju postrnu sjetvu

• Stabljika je srednje visine, zrno je u tipu zubana s karakteristikom brzog optuštanja vlage

• Ima dobar ponik u stresnim uvjetima, te je zbog toga pogodan za prve rokove sjetve

• Preporučeni sklop: 85–90 000 biljaka/ha