IMG_sunflower_desktop

P64LE25

Suncokret | RM 45

• P64LE25 je najprodavaniji Pioneer hibrid

• Hibrid posjeduje tolerantnost na volovod i na važne bolesti suncokreta kao što su Sclerotinia i Phomopsis

• Tolerantnost hibrida na herbicide je također vrlo visoka i u slučaju kad se Express herbicid miješa s herbicidima za travne korove