Zaštita usjeva

Proizvodi za zaštitu usjeva Hero L2

Rješenja u zaštiti usjeva

Da biste obavili posao potreban vam je pouzdan proizvod. Možete se osloniti na naš portfelj proizvoda koji će vam omogućiti potrebnu kontrolu.

Pronađite proizvod

6 Pronađeni proizvodi

Nema odabranih proizvoda.

Obrišite filtre i pokušajte ponovno.

Success Bait

Insekticidi

Insekticid za borbu protiv voćnih muha na mandarinama i drugim citrusima te u maslinarstvu. Ekološka poljoprivreda!

Systhane 24 E

Fungicidi

Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem protiv gljivičnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu te ukras.bilju

Talendo®

Fungicidi

Fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Tarot®

Herbicidi

Herbicid za jednogod. uskolisne i neke višegod. uskolisne korove te zakorovljenost nekih jednogod. i višegod. širokolisnih korova u kukuruzu, krumpiru i rajčici

Tordon 22 K

Herbicidi

Sistemični totalni herbicid-arboricid za suzbijanje jednogod. i višegod. širokolisnih korova u nepoljoprivrednim zemljištima te drvenastih korova i šiblja

Vydate®10 L

Insekticidi

Nematocid i insekticid s kontaktnim i sistemičnim djelovanjem za suzbijanje nematoda i početnog napada koprivine grinje kod rajčica, paprika i krastavaca