Equation®PRO

Kombinirani lokal-sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače na krumpiru, rajčici i vinovoj lozi.

Usjev

Dinja

Dinja (Cucumis melo)

Krastavci

Krastavci (Cucumis sativus var. sativus)

Krumpir

Krumpir (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)

Rajčica

Rajčica (Lycopsersicon esculentum)

Tikva

Tikvica (Cucurbita pepo var. melopepo)

Vinova loza

Vinova loza (Vitis spp.)

Tehničke specifikacije

 • Aktivna tvar

  famoksadon 225/kg+cimoksanil 300g/kg, vododispergirajuće granule (WG)

 • Doza primjene

  0,4-0,5 kg/ha

 • Pakiranje

  6g; 400g

 • Metoda primjene

  vinova loza, krumpir, rajčica, krastavci, dinje, tikvice

 • Dodatne informacije

  Za više informacija pogledajte etiketu proizvoda

®™ zaštitni znakovi Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika
Pažljivo koristite sredstva za zaštitu usjeva. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu