Skupljanje ambalažnog otpada

Something went wrong. Please try again later...

MREŽA SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

2023. godina

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI* (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Belchim Crop Protection HR* (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.
U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

 

Istarska županija
12.04.2023.

Finida bb (dvorište 6. maj)   Umag 09.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00

 

Istarska županija
18.04.2023.

Parkiralište ispred B-voda d.o.o. Sveti Ivan 6 Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00

 

Istarska županija
20.04.2023.

Sajmište Višnjan   Višnjan 09.00 – 11.00
POVRĆE VITASOVIĆ d.o.o. Šišanska cesta 124 Pula 13.00 – 14.30

 

Primorsko – goranska županija
25.04.2023.

Poljoapoteka Cortina Novo naselje Mravinci bb Čavle 09.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
27.04.2023.

PZ Napredak K. Tomislava 40 Gradište 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija
04.05.2023.

PPK d.o.o. Nova Gradiška Kralja Dmitra Zvonimira
292
Nova Gradiška 09.00 – 13.00

 

Brodsko – posavska županija
08.05.2023.

Agronom d.o.o. J. Kozarca 12 Bukovlje 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija
10.05.2023.

Gratis – commerce d.o.o. Bebrina 81 Bebrina 08.30 – 10.00
Gratis – commerce d.o.o. Gornja Bebrina 67 Ruščica 11.00 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija
11.05.2023.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 08.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 13.30

 

Požeško – slavonska županija
16.05.2023.

Kod autobusnog stajališta –Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 08.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija
23.05.2023.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 09.00 – 12:00

 

Karlovačka županija
26.05.2023.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 08.00 – 10.00
Gavranović d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 

Brodsko – posavska županija
31.05.2023.

Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Slavonski Kobaš 09.00 – 11.00

 

Karlovačka županija
01.06.2023.

Autobusna stanica kod crkve sv.Antuna   Duga Resa 08.00 – 10.00

 

Brodsko – posavska županija
01.06.2023.

Udruga vinogradara i voćara Matije Gupca (Hrvatskipučki dom) Staro Petrovo Selo 10.00 – 12.00

 

Osječko – baranjska županija
07.06.2023.

Općina Gorjani Kula 1 Gorjani 09.00 – 12.00

 

Ličko – senjska županija
09.06.2023.

Madig – Mrežnica d.o.o. Kralja Zvonimira 131 Otočac 08.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o. Lički Osik 81 (Stari) Lički Osik (Stari) 11.00 – 13.00

 

Karlovačka županija
12.06.2023.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 08.00 – 10.00

 

Karlovačka županija
14.06.2023.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka 6a Josipdol 08.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (prekoputa) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija
19.06.2023.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 09.00 – 11.00

 

Požeško – slavonska županija
23.06.2023.

Lipkom d.o.o. I. Mažuranića 81 Lipik 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
26.06.2023.

P.Z. Štefanje Štefanje 84 a Štefanje 08.00 – 10.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
28.06.2023.

DVD u Gudovcu Gudovac 41 Gudovac 08.00 – 10.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
30.06.2023.

Šnajder d.o.o. Bilogorska 74 Kapela 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
03.07.2023.

Sajmište u Garešnici Ulica Petra Svačića Garešnica 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
05.07.2023.

Sima-agro d.o.o. Donji Sređani 47 Dežanovac 08.00 – 10.00

 

Sisačko – moslavačka županija
07.07.2023.

ABUNDAN d.o.o. Sv. Mihovila 19 Velika Ludina 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija
10.07.2023.

Kod Društvenog doma Radićeva ulica Kutina 08.00 – 11.00
Sajmišna ulica kod Veterinarske
ambulante
Lipovljani 12.00 – 14.00

 

Sisačko – moslavačka županija
12.07.2023.

Komunalac Glina d.o.o. Jukinačka 104 Glina 08.00 – 11.00
PZ Prvča Barice Rapić 1a Sisak 12.30 – 16.00

 

Sisačko – moslavačka županija
14.07.2023.

Sajmište Popovača Moslavačka 12 Popovača 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
17.07.2023.

Parkiralište kod Općine
Šandrovac
Bjelovarska 6 Šandrovac 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
19.07.2023.

Sajmište Početak Bjelovarske ulice Veliki Grđevac 08.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija
20.07.2023.

Dvorište komunalnog društva Kolodvorska 1 Koritna 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
21.07.2023.

DARKOM d.o.o. –Reciklažno dvorište Josipa Kozarca 23 Daruvar 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
24.07.2023.

Sajmište Sv. Andrije bb Čazma 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija
26.07.2023.

Prostor stočnog sajma u Sunji Sajmište bb Sunja 08.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija
27.07.2023.

Kooperacija Drenje Gajeva 35 Drenje 10.00 – 12.00

 

Požeško – slavonska županija
28.07.2023.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 10.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
01.08.2023.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 09.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
04.08.2023.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
09.08.2023.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija
10.08.2023.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
16.08.2023.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 09.00 – 13.00

 

Zadarska županija
17.08.2023.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
18.08.2023.

PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija
21.08.2023.

Ruris d.o.o. Zagrebačka 146 Gundinci 09.00 – 12.00

 

Splitsko – dalmatinska županija
21.08.2023.

Poljoapoteka Hipodrom Put Piketa 24 Sinj 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija
23.08.2023.

PZ Topolje Republike 50 Topolje 08.30 – 10.00
Dom Kulture V. Nazora 32 Popovac 11.00 – 12.00

 

Dubrovačko – neretvanska županija
23.08.2023.

Poljopromet d.o.o. Jasenska bb Opuzen 10.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
24.08.2023.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 8 OtokIndustrijska zona 09.00 – 13.00

 

Virovitičko - podravska županija
25.08.2023.

Agrimex d.o.o. Detkovac 19 Detkovac 09.00 – 11.00

 

Splitsko – dalmatinska županija
25.08.2023.

Poljopromet d.o.o. Glavina Donja 373 Imotski 08.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija
28.08.2023.

Općina Kneževi Vinogradi Vaga prema Kotlini Kneževi Vinogadi 09.00 – 11.00

 

Primorsko – goranska županija
29.08.2023.

P.Z. VRBNIK Namori 2 Vrbnik 10.00 – 12.00

 

Brodsko – posavska županija
30.08.2023.

Stočna pijaca   Nova Kapela 10.00 – 12.00

 

Splitsko – dalmatinska županija
30.08.2023.

Ispred pogona bivše tvrtke KRAH Fra Ivana Rozića 23 Vrgorac 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija
31.08.2023.

Agrar T.P.P. (Habada) Kralja Tomislava bb Selci Đakovački 08.30 – 10.00
Europlantaže d.d. Trg 2 Brođanci 11.30 – 12.30

 

Virovitičko – podravska županija
31.08.2023.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića(stara tržnica) Slatina 08.00 – 11.00

 

Krapinsko – zagorska županija
01.09.2023.

Trgocentar d.o.o. Trg Sv. Jurja 8 Desinić 08.00 – 10.00

 

Virovitičko – podravska županija
04.09.2023.

Reciklažno dvorište Industrijska zona, Rakitka 2 Kladare 08.00 – 11.00

 

Virovitičko – podravska županija
06.09.2023.

PP Orahovica d.d. - Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 08.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Zagrebačka županija
07.09.2023.

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec 08.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
08.09.2023.

Prostor kod sportske dvorane –Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 10.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija
08.09.2023.

Sajmište u Dubravi „Dudnjak“ Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka 08.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija
11.09.2023.

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec LonjskiKloštar Ivanić 08.00 – 11.00

 

Krapinsko – zagorska županija
12.09.2023.

Micak d.o.o. Kolodvorska 47a Marija Bistrica 08.00 – 10.00

 

Zagrebačka županija
13.09.2023.

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 08.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

Šibensko – kninska županija
15.09.2023.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.Radna jedinica Drniš I. Meštrovića 38(lokacija Cecela) Drniš 13.00 – 15.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
15.09.2023.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb
18.09.2023.

Ispred Društvenog doma Vukovina Stara cesta 14 Vukovina 08.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb
20.09.2023.

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 08.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

Zagrebačka županija
22.09.2023.

Sajmište Vlatka Mačeka bb Jastrebarsko 08.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija
25.09.2023.

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija
27.09.2023.

Amting d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija
29.09.2023.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija
02.10.2023.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija
04.10.2023.

PZ Prvča Kolodvorska 12 Jalžabet 08.00 – 10.00

 

Koprivničko – križevačka županija
06.10.2023.

Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17 Sokolovac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
10.10.2023.

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 NovigradPodravski 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
12.10.2023.

Gola – općinsko skladište A. Šenoe Gola 08.00 – 12.00

 

Osječko – baranjska županija
13.10.2023.

Općina PodravskaMoslavina J.J. Strossmayera 150 PodravskaMoslavina 09.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
17.10.2023.

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 Sv.Petar Orehovec 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija
19.10.2023.

Prostor tržnice Ulica 77. Samostalnogbataljuna ZNG-a 19 Grubišno Polje 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
23.10.2023.

Lenagro d.o.o. Palih boraca 1 Đelekovec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija
26.10.2023.

Poljocentar d.o.o. Međimurska 30 Varaždin 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija
30.10.2023.

Poljodom d.o.o. Vladimira Nazora 26 Vinica 08.00 – 10.00

 

Međimurska županija
03.11.2023.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupnastanica GRAMA Kolodvorska 74 Donji Kraljevec 08.00 – 12.00

 

Međimurska županija
06.11.2023.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupnastanica GRAMA Sajmišna 1 Kotoriba 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija
08.11.2023.

Kocen Agro d.o.o. Štrigova 76 Štrigova 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija
10.11.2023.

Agromartin d.o.o. Čakovečka bb Sv.Martin na Muri 08.00 – 10.00

 

Međimurska županija
14.11.2023.

Dodlek - Agro d.o.o. Lipovke 6 Belica 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija
20.11.2023.

Poljoposavec d.o.o. Matije Gupca 5a Dunjkovec 08.00 – 10.00

 

Koprivničko – križevačka županija
22.11.2023.

Reciklažno dvorište Hrvatske državnosti 94 Herešin,Koprivnica 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija
27.11.2023.

Industrijska zona Čret Kod skretanja za LemešKriževački Križevci 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija
29.11.2023.

Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Đurđevac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
01.12.2023.

Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb Sveti IvanŽabno 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
05.12.2023.

Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15 GornjaRijeka 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
07.12.2023.

Sajmište Kolodvorska bb Virje 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija
11.12.2023.

Parkiralište ispred zgrade OpćineKalnik Trg Stjepana Radića 5 Kalnik 08.00 – 11.00