•  22.04.2019.

Uvjeti korištenja

Revised 18.10.2019.

Dobro došli. Društvo DowDuPont omogućuje vam upotrebu ovog web-mjesta pod sljedećim uvjetima i odredbama („Uvjeti”). Uvjeti se primjenjuju na ovo web-mjesto koje se nalazi na adresi www.dow-dupont.com („Web-mjesto”). Web-mjesto (uključujući njegov sadržaj, dizajn, strukturu, izgled i dojam) vlasništvo je društva DowDuPont, Inc. i zaštićeno je zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima za zaštitu intelektualnog vlasništva i zabranu nepoštenog tržišnog natjecanja. Upotrebom Web-mjesta prihvaćate te Uvjete. Ako ne prihvaćate bilo koji od Uvjeta, nemojte se koristiti Web-mjestom. Ako imate pitanja o ovim Uvjetima, obratite se društvu DowDuPont.

Zaštita privatnosti

Upotreba ovog web-mjesta podliježe Izjavi o zaštiti privatnosti društva Dupont i Izjavi o zaštiti privatnosti društva Dow, koje su ovdje navedene za referencu. Također potvrđujete i prihvaćate da prijenos informacija putem interneta nikada nije potpuno privatan ni siguran te da postoji mogućnost da druge osobe presretnu informacije koje šaljete web-mjestu ili s njega primate, čak i ako je prisutna obavijest da je određeni prijenos šifriran.

Izmjene Uvjeta korištenja

Društvo DowDuPont može izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku ažuriranjem ove obavijesti bez prethodne najave. Nastavkom upotrebe ovog web-mjesta nakon takvih izmjena prihvaćate izmijenjene Uvjete.

Opća ograničenja korištenja

Društva DowDuPont, Dow i DuPont ili treće strane koje dodjeljuju prava društvu DowDuPont, Dow ili DuPont nositelji su svih prava, vlasništva i interesa za i na materijale na ovom web-mjestu, koji predstavljaju djela zaštićena autorskim pravima društva DowDuPont, Dow, DuPont ili tih trećih strana. Društvo DowDuPont dodjeljuje vam ograničenu, osobnu, neisključivu i neprenosivu licencu za upotrebu i prikaz materijala s ovog web-mjesta na svom osobnom računalu ili mobilnom uređaju isključivo u svrhe vaše upotrebe ovog web-mjesta. Nemate nikakvo pravo na kopiranje, preuzimanje, prikazivanje, izvođenje, reproduciranje, distribuciju, izmjenu, uređivanje, promjenu ili proširenje nijednog dijela materijala na ovom web-mjestu ni na koji način, osim kako je ovdje utvrđeno. Ta se ograničena licenca automatski i bez ikakve obavijesti ukida ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta. Nakon ukidanja licence morate odmah izbrisati i uništiti sve preuzete i ispisane materijale. Nemate nikakvo pravo, vlasništvo ni interes (ni autorsko pravo, pravo na žig ili drugo pravo intelektualnog vlasništva) za i na ovo web-mjesto, kao i ni na koje materijale na ovom web-mjestu.

Suglasni ste da nećete „uokvirivati” niti „zrcaliti” ovo web-mjesto ili bilo koje materijale sadržane na njemu ili dostupne putem njega ni na kojem drugom poslužitelju ili mrežnom uređaju bez prethodnog pisanog dopuštenja društva DowDuPont. Također ste suglasni da nećete upotrebljavati nikakav automatski uređaj, algoritam ili program za izvlačenje informacija s web-mjesta (engl. page scrape) ili drugi automatski uređaj, algoritam ili program ili bilo koji slični ručni postupak za pristupanje, kopiranje ili nadziranje bilo kojeg dijela ovog web-mjesta ili materijala na ovom web-mjestu, reproduciranje ili zaobilaženje navigacijske strukture ovog web-mjesta ili prikupljanje bilo kojih materijala na ovom web-mjestu, osim kako je društvo DowDuPont predvidjelo i stavilo na raspolaganje putem ovog web-mjesta.

Ne smijete:

 1. pokušati hakirati, otkriti lozinku (engl. mining) ili upotrijebiti bilo koji drugi nezakoniti način ostvarenja pristupa,
 2. testirati, skenirati ili provjeriti ranjivost ili
 3. pratiti, pokušati pratiti, obrnuto pretraživati ili otkriti bilo kakve informacije o drugom korisniku ovog web-mjesta, bilo koje značajke ili sadržaja na ovom web-mjestu ili bilo kojem drugom sustavu, mreži ili poslužitelju društva Dow ili DuPont.

Ne smijete upotrebljavati ovo web-mjesto u nezakonite svrhe ili za kršenje ovih Uvjeta niti zatražiti aktivnost koja je nezakonita ili kojom se krše prava društva DowDuPont, Dow, DuPont ili drugih.

Društva DowDuPont, Dow i DuPont ne nadziru rutinski vaše objave ili drugu aktivnost na web-mjestu, no zadržavaju pravo da to čine. Međutim, ako društvo DowDuPont postane svjesno neprimjerene upotrebe web-mjesta ili bilo koje od njegovih usluga, društvo DowDuPont, Dow ili DuPont poduzet će sve mjere koje prema vlastitom nahođenju smatra prikladnima. Suglasni ste da će društvo DowDuPont, Dow ili DuPont imati pravo prijaviti tijelima za provođenje zakona sve aktivnosti koje se mogu smatrati nezakonitima te sve prijave koje zaprimi o takvim aktivnostima. Ako se to od nas zatraži, potpuno ćemo surađivati s tijelima za provođenje zakona u svim istragama navodnih nezakonitih aktivnosti na internetu.

Dostupnost

Društva Dow i DuPont imaju nekoliko web-mjesta putem kojih pružaju proizvode, usluge, sadržaj i razne druge funkcije (zajednički „Usluge”) u određenim regijama diljem svijeta. Usluge koje se pružaju u jednoj regiji mogu se razlikovati od usluga u drugim regijama ovisno o dostupnosti, lokalnim ili regionalnim zakonima, regulatornom statusu, isporuci i drugim čimbenicima. Društva DowDuPont, Dow i DuPont ne daju nikakva jamstva ni izjave da korisnik u jednoj regiji može primati Usluge u drugoj regiji te društvo DowDuPont, Dow ili DuPont može otkazati korisnikovu narudžbu ili preusmjeriti korisnika na web-mjesto za regiju u kojoj se korisnik nalazi ako korisnik pokuša naručiti Usluge koje se pružaju putem web-mjesta u drugoj regiji.

Informacije koje društvo DowDuPont, Dow ili DuPont objavljuje putem interneta mogu sadržavati reference ili unakrsne reference na proizvode, programe i usluge koji nisu najavljeni ili dostupni u vašoj regiji. Takve reference ne podrazumijevaju da društvo namjerava najaviti takve proizvode, programe ili usluge u vašoj regiji. Obratite se lokalnom poslovnom kontaktu društva Dow ili DuPont kako biste saznali informacije o proizvodima, programima i uslugama koji su vam dostupni.

Poveznice

S web-mjesta društva DowDuPont na web-mjesta trećih strana

Ovo Web-mjesto može biti povezano s drugim web-mjestima na internetu koja društvo DowDuPont ne nadzire niti održava. Takve poveznice ne podrazumijevaju podršku društva DowDuPont, Dow ili DuPont za takva web-mjesta. Potvrđujete da vam društvo DowDuPont pruža te poveznice isključivo kao pogodnost i prihvaćate da društva DowDuPont, Dow i DuPont nisu odgovorna za sadržaj ili poveznice koji se prikazuju na web-mjestima dostupnima putem tih poveznica. Nadalje, prihvaćate da društva DowDuPont, Dow i DuPont nemaju nikakvu obvezu ni odgovornost ni za kakvu korespondenciju, promidžbu ili kupnju ostvarenu između vas i vlasnika ili upravitelja bilo kojeg takvog web-mjesta.

S web-mjesta trećih strana na web-mjesta društva DowDuPont

 • Ne smijete izrađivati okvire ili obrube oko  stranica ili materijala na ovom web-mjestu niti upotrebljavati druge tehnike kojima se na bilo koji način izmjenjuje vizualni prikaz ili izgled bilo kojeg sadržaja na ovom web-mjestu;
 • ne smijete uspoređivati proizvode ili usluge društva Dow ili DuPont i proizvode ili usluge konkurenata;
 • ne smijete reproducirati nikakve materijale s ovog web-mjesta, kao ni bilo koji logotip ili zaštitni znak društva DowDuPont, Dow ili DuPont;
 • ne smijete lažno prikazivati svoj odnos s društvom DowDuPont;
 • ne smijete ni na koji način davati do znanja da društvo DowDuPont odobrava ili podržava stranu kojoj pripadaju poveznice, web-mjesto strane kojoj pripadaju poveznice ili ponudu proizvoda ili usluga strane kojoj pripadaju poveznice;
 • ne smijete iznositi pogrešne ili obmanjujuće dojmove o društvu DowDuPont niti na drugačiji način narušiti dobar ugled koji se povezuje s nazivom i zaštitnim znakovima društva DowDuPont;
 • povezano web-mjesto ne smije sadržavati sadržaj koji se može smatrati zlostavljačkim, prijetećim, uznemirujućim, neprimjerenim, uvredljivim ili izuzetno nasilnim ili kojim se krši bilo koji mjerodavni zakon ili se potiče druge na kršenje mjerodavnih zakona te
 • povezano web-mjesto ne smije sadržavati sadržaj koji se može smatrati opscenim, pornografskim ili seksualno eksplicitnim.

Kao dodatan uvjet za dopuštenje za povezivanje na ovo web-mjesto, strana kojoj pripadaju poveznice suglasna je s time da društvo DowDuPont može u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju uskratiti dopuštenje za povezivanje na ovo web-mjesto. U tom slučaju strana kojoj pripadaju poveznice suglasna je da će odmah ukloniti sve poveznice na ovo web-mjesto.

Postavljanjem poveznice na ovo web-mjesto strana kojoj pripadaju poveznice suglasna je da će braniti, obeštetiti i osloboditi društva DowDuPont Inc, the Dow Chemical Company i E.I. du Pont de Nemours and Company, te njihove službenike, upravitelje, zaposlenike, podružnice, zastupnike, nositelje licenci i poslovne partnere, odgovornosti za sve gubitke, troškove, štetu i obveze, uključujući (bez ograničenja) troškove pravnog zastupanja i obrane koji proizađu iz takve poveznice. Društva DowDuPont, Dow i DuPont ne snose nikakvu odgovornost ni za kakve neizravne, egzemplarne, slučajne, kaznene, posebne ili posljedične štete povezane s postavljanjem ili upotrebom takve poveznice te ne daju nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, u pogledu takvih poveznica.

Odricanje od jamstava

Upotrebljavate ovo Web-mjesto na vlastitu odgovornost. Ovo Web-mjesto može sadržavati netočne podatke ili pogreške koje mogu utjecati na kvalitetu materijala na Web-mjestu. Društvo DowDuPont nije nezavisno provjerilo niti dokazalo autentičnost materijala, ni djelomično ni u cijelosti. Društvo DowDuPont ne jamči točnost ni pravovremenost materijala. Nijedno od društava DowDuPont, Dow ili DuPont ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste u materijalima, neovisno o tome pružaju li ih društva DowDuPont, Dow, DuPont ili treće strane.

UPOTREBA OVOG WEB-MJESTO OMOGUĆENA VAM JE PREMA NAČELU „U STANJU U KAKVOM JEST” I „NA MJESTU NA KOJEM SE NALAZI”, BEZ IKAKVOG JAMSTVA. NIJEDNO OD DRUŠTAVA DOWDUPONT, DOW ILI DUPONT, NI U SVOJE IME NI U IME BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA PRUŽA MATERIJALE, USLUGE ILI SADRŽAJ ZA OVO WEB-MJESTO, NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S WEB-MJESTOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KVALITETU, PRIKLADNOST, ISTINOST, TOČNOST ILI POTPUNOST BILO KOJIH MATERIJALA, INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGA KOJE SU SADRŽANE NA WEB-MJESTU. DRUŠTVO SE OVIME ODRIČE SVIH UVJETA, IZJAVA I JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH, ZAKONSKI PROPISANIH ILI DRUGIH, UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH STRANA. NIJEDNO OD DRUŠTAVA DOWDUPONT, DOW ILI DUPONT NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE, KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI S WEB-MJESTOM, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) VAŠU UPOTREBU OVOG WEB-MJESTA ILI VAŠU NEMOGUĆNOST UPOTREBE WEB-MJESTA, ČAK I AKO JE DRUŠTVO DUPONT UNAPRIJED OBAVIJEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

Iznimka za građane EU-a: AKO STE GRAĐANIN EUROPSKE UNIJE, DRUŠTVO DOWDUPONT NE IZUZIMA NITI OGRANIČAVA SVOJU ODGOVORNOST ZA SMRT ILI TJELESNE OZLJEDE KOJE PROIZLAZE IZ NEMARA.

Netočne informacije ili pogreške

Opisi, slike i drugi prikazi proizvoda na ovom Web-mjestu mogu sadržavati netočne informacije i pogreške. Nijedno od društava DowDuPont, Dow ili DuPont ne daje nikakvo jamstvo ni izjavu u vezi s točnošću ili potpunošću takvih informacija.

Lokalni zakoni; kontrola izvoza

Društvo DowDuPont, zajedno s društvima Dow i DuPont, nadzire ovo Web-mjesto i upravlja njime iz Sjedinjenih Američkih Država. Materijali i Usluge na ovom Web-mjestu u svakom pogledu podliježu zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država kojima se povremeno regulira licenciranje i isporuka tehnologija i proizvoda u inozemstvu, uključujući propise o kontroli izvoza SAD-a i sve zakonodavstvo i propise koji ih zamjenjuju, a koje donose Ministarstvo trgovine SAD-a, Uprava za međunarodnu trgovinu (engl. International Trade Administration, ITA) i Ured za izdavanje dozvola za izvoz SAD-a (engl. Office of Export Licensing). Zabranjeno je preusmjeravanje takvih materijala u suprotnosti sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država. Ni materijali ni bilo koje informacije prikupljene uporabom Web-mjesta ne smiju se isporučivati, prenositi niti ponovno izvoziti, izravno ili neizravno, u zemlje za koje vrijedi zabrana trgovanja ili embargo ili njihovim građanima, niti se smiju za njih kupovati, te se ne smiju upotrebljavati ni za nuklearne aktivnosti, kemijsko ili biološko oružje ili projekte izrade projektila, osim ako ih je vlada Sjedinjenih Američkih Država izričito odobrila u te svrhe. Dužni ste strogo se pridržavati svih zakona o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i preuzimate isključivu odgovornost za ishođenje dozvola za izvoz ili ponovni izvoz, po potrebi.

Ako upotrebljavate ovo Web-mjesto izvan Sjedinjenih Američkih Država, također ste dužni poštovati mjerodavne lokalne zakone, uključujući lokalne propise o uvozu i izvozu.

Zaštitni znakovi

Logotip DowDuPont, logotip Dow Diamond, logotip DuPont Oval, DuPont, The miracles of science i svi proizvodi označeni simbolom  ili ® zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi društva DowDuPont Inc. ili njegovih podružnica. Zaštitni znakovi društava DowDuPont, Dow i DuPont ne smiju se upotrebljavati u vezi ni s jednim proizvodima ili uslugama koji nisu proizvodi ili usluge društava DowDuPont, Dow ili DuPont, kako je primjenjivo.

Nezatražene ideje

Iako nas uvijek zanimaju ideje i prijedlozi, smatramo da je često ideja ili prijedlog koji zaprimimo već dostupan iz drugih izvora, uključujući objave ili rad naših vlastitih zaposlenika. To može dovesti do nejasnoća u vezi s podrijetlom određene ideje ili prijedloga. Zbog toga želimo da nam se podnose samo patentirani izumi. Ako nam ipak podnesete svoje ideje, bez obzira na bilo što što kažete ili napišete u vezi s podneskom, ako društvo DowDuPont ili neka njegova podružnica ne sklopi zaseban pisani ugovor koji obuhvaća podnesak, svaki podnesak društvu DowDuPont ili njegovim podružnicama, uključujući ideje za nove proizvode ili tehnologije, poboljšanja ili unapređenja postojećih proizvoda ili tehnologija, procesa, materijala, marketinških ili promotivnih planova ili nove nazive proizvoda, podnosi se u skladu sa sljedećim uvjetima i odredbama:

 • društvo DowDuPont i njegove podružnice nemaju nikakvu obvezu čuvanja tajnosti podneska ili njegova primanja na povjerljivoj osnovi;
 • društvo DowDuPont i njegove podružnice nemaju nikakvu obvezu pregledavanja podneska ili odgovaranja podnositelju;
 • sva zaštita intelektualnog vlasništva za podnesak temelji se isključivo na zaštiti patenta ili autorskih prava;
 • društvo DowDuPont i njegove podružnice jedini odlučuju o eventualnom iznosu naknade za podnesak;
 • podnositelj jamči da je ovlašten izvršiti podnesak i da se podneskom ne krši nikakva obveza koju podnositelj ima prema trenutačnom ili nekadašnjem poslodavcu ili bilo kojoj drugoj strani.

Komentari o proizvodima i Web-mjestu

Društvo DowDuPont prihvaća vaše komentare o ovom Web-mjestu i postojećim proizvodima društava Dow i DuPont ako su oni sukladni gore navedenom odjeljku. Svoje komentare možete objaviti ovdje ili na drugim dijelovima Web-mjesta koji su predviđeni za to. Komentari koje objavite nisu povjerljivi te ih društva DowDuPont, Dow i DuPont mogu upotrebljavati bez ograničenja.

Mjerodavno pravo

Osim u slučaju obvezne primjene lokalnih zakona, sve radnje povezane s ovim Uvjetima podliježu zakonima savezne države Delaware u Sjedinjenim Američkim Državama, neovisno o odabiru ili proturječnosti zakonskih odredbi bilo koje nadležnosti. Prihvaćate nadležnost sudova u saveznoj državi Delaware u rješavanju svih sporova koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima i/ili vašom upotrebom Web-mjesta.

Neovlaštene aktivnosti

Podnošenjem materijala na ovom Web-mjestu ili neovlaštenom upotrebom bilo kojih materijala sadržanih na ovom Web-mjestu mogu se kršiti zakoni o autorskim pravima, zakoni o zaštitnim znakovima, zakoni o privatnosti i publicitetu, određeni zakonici i propisi o komunikaciji te drugi mjerodavni zakoni i propisi. Isključivo vi ste odgovorni za svoje postupke ili postupke bilo koje osobe koja se koristi vašim korisničkim imenom i/ili lozinkom. U tom smislu, dužni ste braniti, obeštetiti i osloboditi društva DowDuPont, Dow i DuPont, te njihove službenike, upravitelje, zaposlenike, podružnice, zastupnike, nositelje licenci i poslovne partnere, odgovornosti za sve gubitke, troškove, štetu i obveze, uključujući (bez ograničenja) troškove pravnog zastupanja i obrane koji nastanu u vezi s, proizađu iz ili nastanu u svrhu izbjegavanja svih tvrdnji ili izjava treće strane da vaša upotreba web-mjesta ili upotreba web-mjesta od strane bilo koje osobe koja se koristi vašim korisničkim imenom i/ili lozinkom (uključujući, bez ograničenja, vaše sudjelovanje u prostorima za objavu ili vaše podneske) krši bilo koji mjerodavni zakon ili propis ili prava bilo koje treće strane.