Biostimulator optimizator dušika

Utrisha

UTRISHA™ N povećava učinkovitost, iskoristivost i dostupnost hranljivih tvari fiksacijom atmosferskog dušika.

Sadrži ekskluzivni soj Methylobacterium symbioticum SB23, bakterije za fiksiranje dušika koju karakterizira njena sposobnost da fiksira atmosferski dušik i transformira ga u izvor dušika koji biljka može asimilirati.

Nakon primjene, bakterije prisutne u proizvodu UTRISHA™ N brzo koloniziraju filosferu biljke, a zatim se razmnožavaju tijekom ciklusa same biljke.

UTRISHA™ N se primnjenjuje folijarno, u različitim kulturama: žitarice, uljana repica, suncokret, kukuruz, soja, vinova loza, masline i mnoge druge voćarske i povrtlarske kulture.

Više u Katalogu proizovdi zaštite bilja
str. 41,42,43