Something went wrong. Please try again later...

PROVJEREN, SIGURAN I NEIZOSTAVAN – Principal® Plus 66,5 WG

post-em herbicid u kukuruzu 

U ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji RH kukuruz dominira s uzgojem na ukupnoj površini od oko 300.000 ha. Tehnologija proizvodnje kukuruza zahtijeva poznavanje svih faktora koji određuju proizvodnju uključujući poznavanje tipa tla, utjecaj gnojidbe, mjere njege te zaštitu od štetnika, bolesti i korova. Iako se dosta proizvođača oslanja na zemljišne varijante herbicida često se dešava da nakon izvjesnog perioda tj. nakon nicanja rizomskih te termofilnih korova, moraju dodatno raditi korekciju što je značajan financijski udarac na proizvodnju. Osim naknadnog ponika višegodišnjih  korova, osnovni ili zemljišni herbicidi su često depresivni na usjev, ali i na narednu kulturu. Sigurnost proizvodnje kukuruza se ipak bazira na odabiru post-em herbicida jer je prisutnost višegodišnjih travnih i širokolisnih korova praktički neizbježna na većini proizvodnih površinama u RH.

Kod primjene post-em herbicida, treba voditi računa  o optimalnom roku primjene, jer kod prerane primijene postoji rizik ponovnog ponika korova koji u vrijeme tretiranja nisu niknuli, dok kod prekasne primjene postoji opasnost da korovi prerastu osjetljivu fazu pa herbicidna učinkovitost izostane. Iz navedenih razloga treba birati herbicide širokog spektra djelovanja s mogućnošću što duže primjene kako bi se osigurala potrebna učinkovitost (Principal® Plus 66,5 WG).

Kroz dugogodišnju primjenu i iskustvo, kako hrvatskih tako i europskih proizvođača, dokazana je i potvrđena važnost sulfonilureja herbicida u post-emergence aplikacijama u kukuruzu. Sulfonilureje su najdjelotvorniji herbicidi u suzbijanju svih travnih korova u kukuruzu, a kombinacijom pojedinih sulfonilureja i herbicida iz drugih skupina osigurava se kompletna zaštita u post-emergence roku.

I upravo Principal® Plus 66,5 WG sadrži objedinjene najznačajnije aktivne tvari u jednom proizvodu  koji osigurava bolju topivost, iskoristivost, ekonomičnost i učinkovitost što znači brže i sigurnije suzbijanje korova i u najzahtjevanijim klimatološkim uvjetima.

Ovaj kombinirani, sistemični herbicid sadrži tri najznačajnije aktivne tvari (nikosulfuron, rimsulfuron i dikambu) u jednom proizvodu, zbog čega pruža učinkovito rješenje u suzbijanju svih najvažnijih  jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Prvi simptomi odumiranja korova vidljivi su nakon 7 dana dok je potpuno odumiranje vidljivo nakon 14 dana, s tim da toplo i vlažno vrijeme nakon primjene ubrzavaju djelovanje herbicida. Primjenjuje se u količini 440 g/ha, nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16) uz utrošak vode 150-300 l/ha te uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90 što osigurava da dva sata nakon aplikacije oborine ne mogu smanjiti herbicidnu učinkovitost pripravka.

Ovaj herbicid  osigurava  superiornost u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova kao što su: koštan, muhari, svračica, ljuljevi, divlji proso, te divlji sirak iz sjemena i rizoma, ali i najznačajnijih jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: štir, loboda, dvornici, kužnjak, gorušica, štavelj, ambrozija, mračnjak, te višegodišnjih širokolisnih korova: osjak, ostak i  slak.

Dakle, odabirom kvalitetne zaštite od korova, kukuruzu će te osigurati nesmetani prostor i maksimalno iskorištenje dostupnih hranjiva, visoke prinose i profitabilnost proizvodnje, a to je moguće samo uz Principal Plus 66,5 WG.

Za više informacija možete se obratiti kontakt osobi Zlatko Šefer, zlatko.sefer@corteva.com, mobitel: +385 99 537 9887.