IMG_inoculant_desktop

11CH4

Inokulant

11CH4 je jedinstveni proizvod na našem tržištu, a namijenjen je proizvođačima bioplina. Primjenom 11CH4 inokulanta značajno se ubrza proces fermentacije u silosu te se na taj način povećava aerobna  stabilnost biomase, smanjuju se aerobni gubitci suhe tvari u silosu, veće je iskorištenje suhe tvari te prinos metana.