IMG_corn_desktop.jpg

P9889

Kukuruz | FAO 360 | Zuban

•  Zuban visokog potencijala rodnosti i brzog otpuštanja vlage

•  Ima odličan rani porast, pogodan je za ranije rokove sjetve 

•  Pogodan se za uzgoj na laganijim i propusnijim tlima radi odlične  tolerantnosti na sušu

• Preporučeni sklop 70-75 000 biljaka/ha