IMG-CORN_image_for_WEB_size_1500_600-Corteva-EU-HR-V1

P9985

Kukuruz | FAO 410 | Zuban

• Novi visokorodni AQUAmax hibrid iz FAO grupe 400

• Odlične tolerantnosti na sušu

• Stabljika srednje visine, zrno u tipu zubana s brzim otpuštanjem vlage

• Zamjena za dobro poznati hibrid P9903

• Preporučeni sklop: 70-75 000 biljaka/ha