IMG-CORN_image_for_WEB_size_1500_600-Corteva-EU-HR-V1

P0325

Kukuruz | FAO 520 | Zuban

·       Visoko prinosan hibrid namijenjen za proizvodnju zrna na istoku Hrvatske

·       Stabljika je niža, zrno u tipu zubana s brzim otpuštanjem vlage

·       Preporučeni sklop: 65-70 000 biljaka/ha