IMG-CORN_image_for_WEB_size_1500_600-Corteva-EU-HR-V1

P1551

Kukuruz | FAO 650 | Tvrdi zuban

·       Spada u vrlo kasne hibride i njegova namjena u Hrvatskoj je prvenstveno za         proizvodnju kvalitetne silaže

·       Stabljika je visoka, listovi stoje uspravno iznad klipa, što omogućava bolje         iskorištavanje sunčeve svjetlosti i bolju akumulaciju energije

·       Preporučeni sklop: 60-68 000 biljaka/ha