IMG_corn_desktop

P9241

Kukuruz | FAO 320 | Zuban

• Zuban s rekordnim prinosima zrna

• Može se sijati u najranijim rokovima sjetve

• Odlikuje ga izniman agronomski paket i  odlična tolerantnost na sušu

• Po prinosu može se mjeriti sa hibridima iz kasnije FAO grupe 300

• Preporučeni sklop: 75-80 000 biljaka/ha