IMG_corn_desktop

P9911

Kukuruz | FAO 450 | Tvrdi zuban

• Hibrid sa vrlo visokim potencijalom rodnosti u svim uvjetima uzgoja

• Zrno je u tipu tvrdog zubana odlične kvalitete

• Stabljika je viša sa izraženim “stay green” efektom pa se može koristiti i za spremanje kvalitetne silaže

• Tolerantnost na sušu je iznadprosječna

• Odlična adaptabilnost omogućava uzgoj na području čitave Hrvatske

• Preporučeni sklop: 70-75 000 biljaka/ha