IMG_sunflower_desktop

P64LP140

Suncokret | RM 47

• Novi je srednje kasni hibrid  sa Clearfield® Plus tehnologijom za suzbijanje korova

• Odlične je tolerantnosti na sušu

• Posjeduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti

• Potencijal prinosa je visok s naglaskom na visok sadržaj ulja

• Preporučena gustoća u sjetvi: 55-65 000 biljaka/ha