IMG_canola_desktop-Corteva-EU_HR-V1_altText

PT302

Uljana repica

  • PT302 je novi klasični hibrid visokog potencijala rodnosti
  • Hibrid odlične tolerantnosti na bolesti
  • Zbog dobrog porasta može se sijati u kasnijim rokovima sjetve
  • Visok sadržaj ulja
  • Dobra tolerantnost na niske temperature
  • Visoka rodnost na srednje teškim i teškim tlima
  • Sjeme tretirano insekticidom Lumiposa™