Održiva poljoprivreda

Ciljevi održivosti

Obogaćivanje života i našeg planeta

Tvrtka Corteva Agriscience zalaže se za unapređenje održive poljoprivrede kako bi obogatila živote i naš planet za buduće generacije. Zadali smo 14 ciljeva koje treba postići do 2030. godine, a koji će poboljšati otpornost našeg globalnog prehrambenog sustava.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu poljoprivrednicima

Naši ciljevi za 2030.

Zadajemo ciljeve za poboljšanje života i rada poljoprivrednika pritom čuvajući resurse i održavajući zemlju. Ciljevi koje smo si zadali za razdoblje od 10 godina pružit će alate i obuke za povećanje stabilnosti usjeva, optimizaciju ulaganja i poboljšanje klimatske otpornosti.

Pružanje obuke za poljoprivrednike

Pružanje obuke za 25 milijuna poljoprivrednika o zdravlju tla, upravljanju hranjivim tvarima i vodama, te najboljim praksama o produktivnosti do 2030.

Proširujemo način na koji s poljoprivrednicima dijelimo informacije o najnovijim naprecima i tehnologiji.

Obogaćivanje života malih poljoprivrednika

Kumulativno povećati produktivnost, prihode i održivu poljoprivrednu praksu za 500 milijuna malih poljoprivrednika do 2030.

Do 80 posto opskrbe hranom u Aziji i supsaharskoj Africi proizvode mali poljoprivrednici. Obvezujemo se da ćemo im pružiti pristup alatima, rješenjima i agronomskoj podršci.

Smanjenje emisije stakleničkih plinova uz istovremeno povećanje uroda

Osposobljavanje poljoprivrednika da održivo povećaju prinose usjeva za 20 posto, istovremeno smanjujući emisiju stakleničkih plinova za 20 posto unutar sustava obrade tla u usporedbi s 2020.

Pružamo najbolje prakse i inovacije za napredovanje produktivnosti uz istovremeno očuvanje planeta.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu zemlji

Naši ciljevi za 2030.

Posvećeni smo zaštiti zemlje, usjeva i dugoročnom uspjehu poljoprivredne industrije. Znamo da su zdravlje tla, voda i biološka raznolikost međusobno povezani u pružanju blagodati za isplativu i plodnu opskrbu hranom.

Poboljšanje zdravlja tla

Poboljšanje zdravlja tla na površini od 30 milijuna hektara do 2030.

Pružit ćemo alate i inovacije za poboljšanje kvalitete tla kako bi se povećala otpornost usjeva na različite vremenske uvjete, poboljšanje kvalitete zraka i vode te podržala bogata staništa.

Napredno upravljanje vodom

Ubrzanje poboljšanja efikasnosti korištenja dušičnih gnojiva (NUE) na raznim poljoprivrednim zemljištima diljem svijeta do 2030. Smanjenje potrošnje vode uz istovremeno povećanje uroda na površini od 2,5 milijuna hektara za proizvodnju sjemena i na poljoprivrednim zemljištima s nestašicom vode do 2030. u usporedbi s 2020. godinom.

Kada se dušik efikasno koristi, biljke bolje rastu, a prirodni resursi okoliša ostaju zaštićeni. Naši stabilizatori dušika primjenjuju naprednu tehnologiju za povećanje efikasnosti korištenja dušičnih gnojiva. Također ćemo primijeniti strategije za poboljšanje efikasnosti potrošnje vode u područjima s nestašicom vode.

Poboljšanje biološke raznolikosti

Poboljšanje biološke raznolikosti na više od 10 milijuna hektara pašnjaka i prirodnih ekosustava diljem svijeta putem praksi održivog upravljanja i očuvanja staništa do 2030.

Biološka raznolikost je osnova poljoprivrede i naših sustava opskrbe hranom. Formiramo partnerstva kako bismo proširili stvaranje staništa i razvoj novih tehnologija za upravljanje zemljištem.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu našim zajednicama

Naši ciljevi za 2030.

Pomažemo napredovanju ruralnih zajednica osnaživanjem klijenata i kolega u poljoprivredi i zajednicama u kojima živimo i radimo. Predani smo zagovaranju i zaštiti ljudi kroz cijeli sustav opskrbe hranom i unutar šire poljoprivredne zajednice.

Očuvanje sigurnosti zaposlenika

Poboljšanje zdravlja tla na površini od 30 milijuna hektara do 2030.

Zaštita zdravlja i sigurnosti ljudi u našim postrojenjima i onih koji rade u poljoprivredi.

Poljoprivreda je jedna od najopasnijih industrija u svijetu. Kako bismo podržali poljoprivrednike, moramo čuvati sigurnost i zdravlje radne snage u poljoprivredi.

Osnaživanje žena, osposobljavanje mladih i angažiranje zajednice

Osnaživanje žena, osposobljavanje mladih i angažiranje zajednice u svim globalnim zajednicama u kojima imamo postrojenja i svim državama u kojima poslujemo do 2030.

Vjerujemo da poljoprivredne zajednice imaju koristi kada se svima omoguće ekonomske prilike i socijalna uključenost. Proširujemo suradnju s lokalnim zajednicama kroz program Corteva Grows.

Jedan milijun volonterskih sati zaposlenika

Posvećivanje jednog milijuna volonterskih sati zaposlenika tvrtke Corteva podržavanju ljudi i zajednica diljem svijeta do 2030.

Imamo više od 20.000 zaposlenika koji mogu biti iznimno korisni u pomaganju drugima i široj poljoprivrednoj zajednici. Pružamo više lokalnih prilika za volontiranje putem programa Corteva Grows.

Povećanje transparentnosti lanca opskrbe

Povećanje transparentnosti lanca opskrbe od poljoprivrednika do potrošača uporabom digitalnih alata koji poljoprivrednicima omogućuju stvaranje dodatne vrijednosti putem transparentnosti na poljoprivrednim tržištima, u sustavima opskrbe hranom i zajednicama.

Transparentnost je ključna za održivost. Više nego ikada prije, potrošači i dionici žele znati kako se hrana proizvodi. Putem digitalnih alata, pomoći ćemo poljoprivrednicima otvoreno pratiti i dijeliti informacije.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu našem poslovanju

Naši ciljevi za 2030.

Predani smo povećanju održivosti našeg poslovanja i rješenja koja pružamo poljoprivrednicima. Ciljevi koje smo si zadali za sljedećih 10 godina uključuju inovacije održivosti, utvrđivanje klimatske strategije, korištenje samo održive ambalaže i povećanje rada na održivosti naših lokacija.

Potrebni kriteriji održivosti za nove proizvode

Svaki novi proizvod Corteva Agriscience zadovoljit će naše kriterije održivosti do 2025.

Transformacija i inovacija u našem poljoprivrednom sustavu ključne su za svladavanje budućih izazova. Zbog toga će svaki koncept novih proizvoda koje razvijemo zadovoljiti specifične kriterije održivosti prije nego ga proslijedimo dalje u lancu inovacija proizvoda.

Upravljanje našim emisijama stakleničkih plinova

Utvrđivanje klimatske strategije za prvi, drugi i treći opseg emisija, uključujući odgovarajuće ciljeve za smanjenje emisija do 1. lipnja 2021.

Možemo voditi primjerom u pokušajima ublažavanja klimatskih promjena fokusiranjem na obnovljive i učinkovite energetske prilike te utvrđivanjem 10-godišnjeg plana za smanjenje emisija.

Emisije prvog opsega dolaze iz izvora koji su u vlasništvu tvrtke ili kojima tvrtka upravlja. Drugi opseg se odnosi na emisije stakleničkih plinova koje stvara električna energija koju tvrtka generira ili kupuje. Emisije trećeg opsega posljedica su aktivnosti tvrtke, ali nastaju iz izvora koji nisu u vlasništvu tvrtke i kojima tvrtka ne upravlja. Saznajte više o standardima za emisije plinova na web-mjestu https://ghgprotocol.org/.

Upotreba samo održive ambalaže

Sva ambalaža će se moći ponovno upotrijebiti ili reciklirati do 2030.

Održiva ambalaža smanjuje ukupnu potrošnju plastike i stvaranje otpada. Razvijamo nove postupke i tehnologije koje omogućuju ponovnu uporabu ili reciklažu sve ambalaže.

Povećanje održivosti na lokacijama naše tvrtke

Održivije upravljanje svim lokacijama tvrtke Corteva Agriscience smanjenjem proizvodnje otpada, potrošnje vode i poboljšanjem biološke raznolikosti.

Radimo na tome da dosegnemo status bez odlagališta otpada za sve pogone sjemena te smanjujemo potrošnju vode u područjima gdje vlada nestašica. Uz to ćemo primjenjivati najbolje prakse za biološku raznolikost na svim lokacijama i istraživačkim farmama tvrtke Corteva.

Ciljevi održivosti

Kako pristupamo ciljevima održivosti

Naši ciljevi za 2030.

U tvrtki Corteva Agriscience, postavili smo 14 ambicioznih ciljeva kako bismo zajedno obogaćivali živote putem održivosti. Način na koji se razvijamo i napredujemo prema tim ciljevima kao tvrtka te zajedno s partnerima odražava našu predanost – trajno smo predani. Naš pristup se temelji na najboljim praksama i globalnim okvirima održivosti.

Procjena materijalnosti

Zajedničkim trudom smo identificirali područja na koja se fokusiramo, a koja će polučiti najveći utjecaj. Saznajte više o našem postupku razvoja procjene materijalnosti.

Saznajte više

Suradnja s dionicima

Suradnja s dionicima u kritičnim dijelovima načina na koji razvijamo ciljeve te kako održavamo vlastitu odgovornost i napredujemo prema ciljevima. Saznajte više o tome kako su dionici ključni dio načina na koji zajedno obogaćujemo živote putem održivosti.

Saznajte više

Odricanja od odgovornosti za ciljeve za poljoprivrednike

Odricanja od odgovornosti za ciljeve za zemljište

Odricanja od odgovornosti za ciljeve za naše zajednice

Odricanja od odgovornosti za ciljeve za naše pogone

Ciljevi održivosti

„Razumijevanje potreba i interesa naših dionika bilo je ključno za našu strategiju, identifikaciju prioriteta i usmjeravanje aktivnosti na područja u kojima možemo imati najveći pozitivni utjecaj. Ono će biti jednako ključno u nadzoru i prijavljivanju napretka.” 

- Anne Alonzo, glavna službenica za održivost tvrtke Corteva Agriscience