Održiva poljoprivreda

Ciljevi održivosti

Obogaćivanje života i našeg planeta

Tvrtka Corteva Agriscience zalaže se za unapređenje održive poljoprivrede kako bi obogatila živote i naš planet za buduće generacije. Zadali smo 14 ciljeva koje treba postići do 2030. godine, a koji će poboljšati otpornost našeg globalnog prehrambenog sustava.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu poljoprivrednicima

Naši ciljevi za 2030.

Zadajemo ciljeve za poboljšanje života i rada poljoprivrednika pritom čuvajući resurse i održavajući zemlju. Ciljevi koje smo si zadali za razdoblje od 10 godina pružit će alate i obuke za povećanje stabilnosti usjeva, optimizaciju ulaganja i poboljšanje klimatske otpornosti.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu zemlji

Naši ciljevi za 2030.

Posvećeni smo zaštiti zemlje, usjeva i dugoročnom uspjehu poljoprivredne industrije. Znamo da su zdravlje tla, voda i biološka raznolikost međusobno povezani u pružanju blagodati za isplativu i plodnu opskrbu hranom.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu našim zajednicama

Naši ciljevi za 2030.

Pomažemo napredovanju ruralnih zajednica podizanjem klijenata i kolega u poljoprivredi i zajednicama u kojima živimo i radimo. Predani smo zagovaranju i zaštiti ljudi kroz cijeli sustav opskrbe hranom i unutar šire poljoprivredne zajednice.

Ciljevi održivosti

Ciljevi koji pomažu našem poslovanju

Naši ciljevi za 2030.

Predani smo povećanju održivosti našeg poslovanja i rješenja koja pružamo poljoprivrednicima. Ciljevi koje smo si zadali za sljedećih 10 godina uključuju inovacije održivosti, utvrđivanje klimatske strategije, korištenje samo održive ambalaže i povećanje rada na održivosti naših lokacija.

Ciljevi održivosti

Kako pristupamo ciljevima održivosti

Naši ciljevi za 2030.

U tvrtki Corteva Agriscience, postavili smo 14 ambicioznih ciljeva kako bismo zajedno obogaćivali živote putem održivosti. Način na koji se razvijamo i napredujemo prema tim ciljevima kao tvrtka te zajedno s partnerima odražava našu predanost – trajno smo predani. Naš pristup se temelji na najboljim praksama i globalnim okvirima održivosti.

Ciljevi održivosti

„Razumijevanje potreba i interesa naših dionika bilo je ključno za našu strategiju, identifikaciju prioriteta i usmjeravanje aktivnosti na područja u kojima možemo imati najveći pozitivni utjecaj. Ono će biti jednako ključno u nadzoru i prijavljivanju napretka.” 

- Anne Alonzo, glavna službenica za održivost tvrtke Corteva Agriscience